Landelijke Zonnekijkdag 7 juli 2019

De zon werd waargenomen met enkele zonnetelescopen in H-Alfa- en Wit-licht in het Maasland Park aan de Walramstraat in Sittard. De zonnewaarneming heeft geduurd van 14:00 uur tot 16:00 uur. Er waren gedurende de middag toenemende stapelwolken, zodat de zon met tussenpozen van bewolking wel goed kon worden waargenomen. 5 Galileo-leden verleenden hun vrijwillige medewerking door het publiek te laten kijken naar de zon door de zonnetelescopen (Celestron C8, Lunt en PST) en het geven van uitleg. De publieke opkomst was klein, want er waren slehts 15 bezoekers aanwezig. Vermeldenswaard is echter dat het aanwezige publiek wel bijzonder interesse toonde voor de zonnewaarneming in het kader van de 1e Landelijke Zonnekijkdag! Zeker voor herhaling vatbaar!