Lezing Drs. R.H.A de Jong: Het dynamische Hertzsprung-Russel diagram 2015

Lezing op zaterdag 21 februari in de Sterrenwacht Limburg, Schaapskooiweg 95 Heerlen. Aanvang 14 uur.

Als je niet weet wat het is, of hoe het werkt, dan deel je alles eerst in hokjes in. Dat noemen ze classificeren. Je krijgt dan inzicht in de diverse verschijningsvormen van wat je ziet. Dat is nu precies wat gebeurd is voor de sterren. In eerste instantie lijken de sterren op elkaar. Natuurlijk is de ene ster helderder dan de andere, en soms verschillen ze enigszins van kleur. Als je echter de (kleuren)spektra van sterren met elkaar vergelijkt dan blijken er tientallen soorten sterren te bestaan. Als je deze stereigenschappen in een diagram plaats krijg je zo het zogenaamde Hertzsprung-Russell Diagram. Dit HRD wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de opbouw en werking van de sterren. Het samenstellen van een HRD voor de sterren is niet eenvoudig, maar als dit werk gedaan is kunnen er vele conclusies uit getrokken worden, waaronder de levensgeschiedenis van sterren en de leeftijdsbepaling van sterren.

Hertzsprung Russell Diagram. Bron Richard Powell (http://www.atlasoftheuniverse.com/me.html)

Hertzsprung Russell Diagram. Bron Richard Powell (http://www.atlasoftheuniverse.com/me.html)

Robert de Jong studeerde in 1988 af in de astronomie aan de Universiteit Utrecht en is momenteel werkzaam in de automatisering als internationaal opererend solution architect voor de invoering van bedrijfssoftware. Hij is sterrenkundedocent op de Volksuniversiteiten. Als spreker heeft hij zich gespecialiseerd in controversiële onderwerpen binnen de sterrenkunde en aanverwante wetenschappen.

Vanaf 2005 is hij voorzitter van de sterrenvereniging Astra Alteria (www.AstraAlteria.nl), waarvan hij medeoprichter was in 1998 te Putten. Inmiddels is de vereniging aanwezig in de hele Gelderse Vallei en worden de activiteiten op twee locaties verzorgd.

Bij deze lezing hoort de syllabus ‘De levensloop van een ster’ (Hoofdstuk 4, 5 en 7) (Document W0009.pdf), die de toehoorders van te voren gratis kunnen downloaden. Een papieren exemplaar bestellen kan ook, uiterlijk 1 week voor de lezing bij Servé Vaessen: servevaessen@hetnet.nl. Hij geeft de bestelling dan door aan dhr. De Jong, die de syllabus op de lezing zal meenemen. Kosten voor de papieren versie: €7,50

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.