Contact

GALILEO is de afdeling Zuid-Limburg van de KNVWS.

Email adressen:

Voorzitter:

Angelo Luja: voorzitter@galileo-limburg.nl

Penningmeester:

Ernst Roelofs: penningmeester@galileo-limburg.nl

Secretaris:

Eric Gruisen: secretaris@galileo-limburg.nl

Voor vragen rondom lidmaatschap of het aanmelden als lid:

ledenadministratie@galileo-limburg.nl

Nieuws, PR berichten of andere relevantie zaken kunnen naar de redactie:

redactie@galileo-limburg.nl

Lidmaatschap:

Euro 25,- over te maken op rekening NL73INGB0003095237, o.v.v. contributie en het jaar waarvoor de contributie geldt, t.n.v. KNVWS afd. Zuid-Limburg Maastricht. In het lidmaatschap zijn het abonnement op de Sterrenbode en deelname aan de activiteiten van GALILEO inbegrepen.

Waarneemgroep:

Organiseert bijeenkomsten over alles wat met het waarnemen van de sterrenhemel heeft te maken. Informatie en aanmelding:

Wim Engels, info: waarneemgroep@galileo-limburg.nl

Theoriegroep:

Komt regelmatig bijeen om onderwerpen uit de sterrenkunde te bespreken:

Servé Vaessen, info: theoriegroep@galileo-limburg.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.