Nieuwjaarsledenavond

Op 11 januari- is er weer de jaarlijkse nieuwjaars-ledenavond in café Aan de Kirk. Vanaf 20 uur kunnen de leden elkaar het beste wensen voor 2013. Moge het een jaar worden met veel heldere nachten.
Op 11 januari zijn we ook al weer enige tijd op weg in de nieuwe cyclus van de Maya kalender. Tot dan.
Kennelijk is een goed tijdperk aangebroken want de ledenavond was goed bezocht en verliep geanimeerd.
Servé Vaessen kon heet van de pers vertellen

Lees verder

Sterrenstof: De oorsprong van materie op Aarde door Rien Dijkstra

Sterrenstof: De oorsprong van materie op Aarde door Dr. C Dijkstra

Lezing op zaterdag 10 november in café Aan de Kirk, Sibberkerkstraat 46 in Sibbe-Valkenburg. Aanvang 14 uur

Alle materie op Aarde, waaronder dat in de lichamen van mens en dier,bestaat uit atomen. Waar komen die atomen eigenlijk vandaan? In deze presentatie wordt op die vraag ingegaan door middel van een denkbeeldige reis door de ruimte en de tijd. We ontdekken hierbij een nauwe band tussen de geboorte, het leven en de dood van sterren, en de atomen waar wij uit bestaan. We concluderen dat wij letterlijk uit ‘sterrenstof’ zijn gemaakt.

Dr. C. Dijksta studeerde tussen 1995 en 2000 sterrenkunde in Groningen en studeerde af op onderzoek naar de mineralogie van asteroïden. Daarna ging hij naar Amsterdam voor een promotie-onderzoek aan rode reuzen sterren.

Het doel van dit onderzoek was om te begrijpen hoe zonachtige sterren hun laatste levensstadia doorlopen. De promotie volgde in 2004, waarna dhr. Dijkstra voor twee jaar naar de Verenigde Staten ging om verder te werken aan het onderzoek naar rode reuzen sterren. Bij terugkeer in Nederland werkte hij eerst een tijd in de IT en vervolgens een tijd bij SRON Netherlands Institute for Space Research, waar hij onderzoek deed naar koolmonoxide in de aardatmosfeer. Tegenwoordig is hij wederom werkzaam in de IT. Daarnaast houdt dhr. Dijkstra zich nog altijd bezig met het onderzoek naar rode reuzen sterren.