Een bijzondere jaarvergadering

Zaterdag 29 maart heeft Galileo afscheid genomen van een monument: voorzitter Martien Jacobs. Ook penningmeester Gerard Willems trad af als bestuurslid. voor het zover was, moest eerst de jaarlijkse algemene ledenvergadering afgehandeld worden.

Plaats van handeling: Sterrenwacht Limburg in Heerlen. Tijdstip: vanaf 14 uur.

Martien nog even als voorzitter aan het woord

Martien nog even als voorzitter aan het woord

Als voorzitter en penningmeester waren Martien en Gerard natuurlijk tijdens de vergadering veelvuldig aan het woord. Deze keer misschien wel extra veel omdat beide bestuursleden zich tot de laatste snik met veel verantwoordelijkheidsgevoel en inzet van hun taak kweten. Vlak voor het einde van de vergadering deed Martien definitief afstand van de voorzittershamer. Maar op de valreep werd de vergadering en het bestuur nog verrast doordat Roel Klinkenberg en Marco Frissen zich beschikbaar stelden voor een bestuursfunctie.

De jaarvergadering werd goed bezocht

De jaarvergadering werd goed bezocht

Toch enigszins een opluchting omdat na het aftreden van Martien en Gerard alleen een rompbestuur van slechts drie leden achterbleef. Hun gelederen worden nu aangevuld door twee door de wol geverfde herintreders, want zowel Marco als Roel waren al eerder bestuurslid. Nu nam bestuurslid Ernst Roelofs het woord en richtte zich tot aftredend penningmeester Gerard Willems. Volkomen terecht roemde Ernst de grote inzet, toewijding en onverwoestbare vriendelijkheid van Gerard. Ook zijn grote inzet in de sterrenkunde rond met name de sterrenkijkdagen en het op de kaart zetten van de astronomie in Meerssen, werd benadrukt. Met veel applaus en een passend geschenk nam de vergadering afscheid van Gerard, die in zijn bedankwoord toezegde zich te willen blijven inzetten voor Galileo.

Gerard Willems

Gerard Willems

Toen was het de beurt aan Martien Jacobs. Bestuurslid Angelo Luja nam uitgebreid het woord om de grote inzet van Martien voor Galileo gedurende zijn 34 jarig bestuurslidmaatschap te roemen, eerst als penningmeester, later als voorzitter. Onder het ‘bewind’ van Martien is Galileo geworden tot wat het nu is. Ook hier werden grote inzet, betrokkenheid, toewijding en taktisch optreden bij wat opborrelende spanninkjes genoemd als kenmerkend voor Martiens bestuurslidmaatschap.

Het resterende bestuur heeft zich, grotendeels samen met Gerard Willems, enige moeite getroosd om aan deze dag extra cachet gegeven. Buiten Martien om werden diens vrouw en zoveel mogelijk (oud)leden die samen met Martien in het bestuur hebben gezeten, uitgenodigd. Met als resultaat dat iedereeen die aanwezig kon zijn er ook was. Een tweede verrassing was het voorstel van Angelo aan de vergadering om aan Martien het erelidmaatschap van Galileo aan te bieden. Een daverend applaus was het antwoord.

Martien erelid

Martien erelid

Slechts één erelid ging Martien voor: langdurig bestuurslid en oprichter van de vereniging A. kemp in 1995. Maar met de jarenlange toewijding en inzet was de vraag stellen of Martien in aanmerking kwam voor het erelidmaatschap hem tegelijkertijd beantwoorden. Martien liet alle lofprijzingen schijnbaar in rust en gelatenheid over zich heenkomen.

martien_kado

Maar wie goed keek en Martien enigszins kent, merkte dat hij diep onder de indruk was. Behalve het erelidmaatschap viel Martien ook een passend geschenk en zijn vrouw Lisa een boeket bloemen ten deel. In het bedankwoord van Martien bleek allereerst zijn warm hart voor Galileo. Ook klonk er opluchting door en grote instemming met het het toetreden van de twee nieuwe aspirant-bestuursleden. De middag werd afgeloten met een rondje op rekening van de ex-voorzitter en zijn vrouw, en een gezamenlijke groepsfoto van Martien en de mensen waarmee hij samen in het bestuur heeft gezeten. Kortom, een mooie, gedenkwaarige middag.

Groepsfoto met Martien Jacobs en (ex) bestuursleden.

Groepsfoto met Martien Jacobs en (ex) bestuursleden.

Hieronder nog integraal het dankwoord van Martien dat hij na afloop naar iedereen rondstuurde:

Dag vrienden van Galileo,
De jaarvergadering was voor mij een bijzonder genoegen.
Ik was totaal verrast door het toekennen van het erelidmaatschap en door de aanwezigheid van een aantal oud-bestuursleden en van mijn vrouw.
Met allerlei drogredeneringen werden bepaalde zaken voor mij verborgen gehouden, en met succes.
Bedankt voor het boek: het is een leerboek, heel systematisch en ideaal om eens wat op te zoeken als er nog eens wat uit te leggen valt.
Dank ook voor de vriendelijke woorden en de bloemen voor Lisa.
Ik wens het zittende bestuur samen met de nieuwe kandidaten voor het bestuur, een vruchtbare samenwerking ten dienste van Galileo en tot genoegen van elkaar.
Ik zie de komende jaren voor Galileo met veel vertrouwen tegemoet.
Groet,
Martien