Nieuwe cursus sterrenkunde: De oerknal 2014

Galileo wil in mei weer starten met een nieuwe cursus sterrenkunde

De oerknal

Dat het heelal uitdijt, is misschien wel de belangrijkste wetenschappelijke ontdekking over onze eigen herkomst. Sterren, planeten en mensen zouden gewoonweg niet bestaan. Het expanderende universum leidt ons terug naar de ultradichte en hete begintoestand van de kosmos waaruit alles is ontstaan. Niet alleen materie en energie maar ook ruimte en tijd. De geboorte van de kosmos staat bekend als de Big Bang of oerknal, termen die we niet al te letterlijk mogen nemen. Want anders dan de namen doen vermoeden, heeft het aan het begin van het heelal niet echt geknald. Maar wat was de oerknal dan wel? Wat dijt er eigenlijk uit als we zeggen dat het heelal expandeert? Wat was er voor de oerknal? Welke wetenschappelijke bewijzen zijn er voor de oerknaltheorie? Op deze en andere vragen gaat De oerknal uitvoerig in.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op de woensdagavond in café ’t Sjengske, Rijksweg 88 in Berg en Terblijt. (Helaas kunnen we deze keer niet terecht in café Aan de Kirk in Sibbe.)

De cursus omvat 10 lessen van 2 klokuren, met halverwege de les een korte pauze. Aanvang 19.45 uur.

De cursus loopt van 7 mei tot 25 juni en van 27 augustus tot 3 september. Omdat de cursus deels in de vakantietijd valt, kunnen we in onderling overleg besluiten om de cursus voor de zomervakantie een of twee lessen eerder te stoppen en wat langer te laten doorlopen in september.

De kosten bedragen 75 Euro (inclusief lesmateriaal), in zijn geheel contant te voldoen aan het begin van de eerste les. Indien cursisten dat wensen, kunnen ze een factuur krijgen. Niet-leden betalen een tientje extra.

Voor het deelnamebedrag krijgen de cursisten een diepgaande cursus die hen op de hoogte brengt van de jongste ontwikkelingen rond onze kennis over het ontstaan en de evolutie van het heelal, een reader van ca. 95 pagina’s waarin de lesstof is samengevat en de zeer uitvoerige powerpointpresentatie.

Aanmelden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk tot 1 april bij Servé Vaessen tel. 043 3611874, servevaessen@hetnet.nl